Tjänster

Vi utför takentreprenader med tätskikt i form av tätskiktsmattor och takduk

Vi utför även tilläggsisoleringar, terrasser, gårdsbjälklag, parkeringsdäck, bassänger, dammar, och deponier.

Entreprenaderna är försäkrade upp till 30 000 000 SEK/objekt.

Entreprenaderna är allriskförsäkrade.

Därutöver finns materialgarantier från våra leverantörer på 10 resp. 20 år.

Vi upprättar underhållsplaner och besiktningar.

Vi levererar och monterar CE-märkta produkter för brandsäkerhet, taksäkerhet, takljuskupoler och takavvattningssystem.

Birsta Sundsvall 6000 m2